New Ways, No Waste! Talenten tot waarde laten komen van alle nieuwkomers is de missie waar we ons ten volle voor in willen zetten. We hebben ons ontwikkeld tot integratiecoaches die streven naar duurzame, volwaardige inpassing in zowel het sociale als het economische leven in Nederland. Dit doen we door te werken aan wederzijds begrip, enerzijds bij de nieuwkomers zelf, anderzijds bij de samenleving.
Vooral jonge statushouders hebben moeite met het op de rit krijgen van hun leven, het aangaan van contacten en het ontwikkelen van een helder toekomstperspectief. In eerste instantie richten we ons daarom juist op de groep tot 25 jaar.

De jongeren bereiken we door het gesprek met hen aan te gaan, veel te vragen en van daaruit te coachen. Hiervoor hebben we een gedegen training gehad en blijven we tijdens intervisies leren vanuit wat de praktijk ons brengt.

Impact first

Meerwaarde voor jongeren, coach en samenleving!

De jongeren krijgen handvaten bij het oplossen van hun moeilijkheden. Hierdoor voorkomen we dat problemen verder oplopen en voor hoge kosten zorgen.
We voorkomen dat jongeren buiten de boot gaan vallen en zich van de Nederlandse samenleving afkeren, we versterken de banden met zowel de eigen etnische groep als met de Nederlandse jongeren.
We helpen jongeren het verleden los te laten en zich te richten op de toekomst. We hebben daarbij aandacht voor talenten en mogelijkheden om die te versterken maar ook voor moeites en problemen die eerst opgelost moeten worden. Onderwijs en werk maken deel uit van het toekomstplan dat we samen maken.
Wij ervaren onze inzet als coach als zeer zingevend. We slaan een brug tussen de Nederlandse samenleving en de nieuwkomers. Ook onze kennis van de Nederlandse samenleving alsook ons arbeidsperspectief neemt toe. Zo vormen we een rolmodel voor zowel jongere als oudere nieuwkomers.
Kennis van nieuwkomers mbt (werk/leer)begeleiding en hulpverlening komt beschikbaar voor bedrijven, beleidsmakers, hulpverleners, woningbouwcorporaties en samenwerkingspartners. Zij kunnen daardoor beter hun werk doen.
Door het leveren van een bijdrage aan het oplossen van problemen met en van nieuwkomers, wordt de beeldvorming positief beïnvloed.
Door het slaan van bruggen naar de samenleving, het deelnemen aan dialogen, buurtactiviteiten, voorlichting etc. wordt ook de waarde van nieuwkomers zichtbaar gemaakt.

Wij zijn Abdelaziz, Sami, Robel, Selamawit, Samah, Asmait, Khaldoun, Ihab en Mazen. Wij komen uit Syrië en Eritrea. Wij zijn meer dan vluchtelingen!

’s-Hertogenbosch

info@morethanrefugees.com