Begeleidingstraject

More Than Refugees kan worden gevraagd door verschillende organisaties. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een school of maatschappelijke of hulpverlenende organisatie. Iedere jongere waarvoor hulp wordt gevraagd wordt aan een coach gekoppeld waarvan wij denken dat dit een goede match zal zijn. Er vindt dan een kennismaking plaats tussen de coach en jongvolwassen nieuwkomer, liefst samen met de verwijzer. Als er een klik is en beide partijen willen met elkaar verder dan start het echte begeleidingstraject. De coach begint dan een vertrouwensrelatie met de coachee (degene die gecoacht wordt) op de bouwen. Als de vertrouwensrelatie eenmaal sterk genoeg is, wordt er aan de problemen gewerkt die de coachee ondervindt. Het duurt meestal een hele poos voordat deze problemen verholpen zijn, daarom duurt een begeleidingstraject vrijwel altijd langer dan een halfjaar. Op het moment dat de coachee alleen verder kan, wordt het traject beëindigd.

Kwaliteiten van de coach
Alle coaches vinden het leuk en nuttig om jongvolwassen statushouders te helpen en begeleiden, dat is onze drijfveer, maar dit alleen is niet genoeg om een goede coach te zijn. Er zijn een paar belangrijke eigenschappen die we beheersen als MTR coach. We zijn allemaal empathisch, kunnen goed luisteren, hebben respect en staan open voor anderen. Tevens kunnen wij ons uitdrukken in meerdere talen zoals Tigrinya , Arabisch, Engels en Nederlands.

Belangrijk is dat we allemaal een training hebben gevolgd en afgerond tot coach. Om sommige thema’s bespreekbaar te kunnen maken hebben we aanvullende scholing gehad over o.a. verslavingen, gevaarlijke liefde, uitwassen van religie, gevolgen van armoede en radicalisering.

Kernwaarden bij de uitvoering
Luisteren; vertrouwen wekken; ruggensteun bieden; onderzoeken en bevragen; bondgenoot zijn; doelen stellen; zorgzame confrontatie; bruggen slaan naar partners.

We bieden begeleidingstrajecten van 5 maanden: 2 maanden 2x per week fysiek contact + op vraag bereikbaar gedurende de week (virtueel). Daarna 3 maanden 1x per week fysiek contact + op vraag virtueel. Indien noodzakelijk kan dit traject worden verlengd met 3 maanden.

Offerte aanvragen?

Wilt u gebruik maken van een van onze diensten dan overleggen we graag over onze mogelijkheden en kosten. Neemt u daarvoor contact op met Mazen Altass.

Wij zijn Abdelaziz, Sami, Robel, Selamawit, Samah, Asmait, Khaldoun, Ihab en Mazen. Wij komen uit Syrië en Eritrea. Wij zijn meer dan vluchtelingen!

’s-Hertogenbosch

info@morethanrefugees.com