More than refugees
Wij zijn Abdelaziz, Sami, Samah, Khaldoun en Ihab. Wij komen uit Syrië en Eritrea. Wij zijn gevlucht uit onveilige gebieden en situaties, kregen opvang in Nederland en wonen inmiddels allemaal in ’s-Hertogenbosch. We zijn dankbaar voor de opvang die we hier krijgen, maar hebben zelf ook veel te bieden. Vanaf de beginperiode in de Noodopvang tenten proberen we hier vorm aan te geven.

Diensten

Integratie coach 'The New Way'

Alle leden van MTR zijn opgeleid tot lifestylecoach. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongvolwassen statushouders. De achtergrond van deze doelgroep is voornamelijk Syrisch, Eritrees, Iraaks en Afghaans.
Onze diensten

Voorlichting

Aan bedrijven, organisaties, overheid kunnen wij voorlichting en advies geven over de moeite die sommige vluchtelingen hebben om in het Nederlandse systeem te passen. Ook kunnen we do’s en don’ts aangeven.
Onze diensten

Workshops

Wij kunnen workshops verzorgen over de Nederlandse cultuur en de Nederlandse gebruiken in relatie tot de eigen gebruiken en gewoontes. Zo zijn er workshops over, voor de jongeren, belangrijke onderwerpen als toekomstdromen, vrienden maken, liefde en religie.
Onze diensten

Tolk/intermediair

Als hulpverleners, docenten, werkgevers of begeleiders tegen taal en cultuur barrières lopen kunnen wij naast de nieuwkomer gaan staan. Doordat wij als More Than Refugees verschillende achtergronden hebben kunnen we een goede aansluiting maken op de nieuwkomers.
Onze diensten

Train The Coaches

Het coachproject 'new way' is een programma wat investeert in de bekrachtiging van jonge nieuwkomers. Dit programma wordt uitgevoerd door nieuwkomers die getraind zijn om jonge vluchtelingen te coachen. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan meer coaches, om jongeren in heel Nederland te kunnen begeleiden.
Onze diensten

Deradicalisering

Een van onze coaches heeft zich oa door het volgen van een internationale masterclass Radicalisering verdiept in dit thema. We maken het onderwerp bespreekbaar en bieden ondersteuning bij het herkennen en vroege begeleiding van risico-jongeren. Ook voorlichting aan professionals behoort tot de mogelijkheden.
Onze diensten
Talenten tot waarde laten komen van alle nieuwkomers is de missie waar we ons ten volle voor in willen zetten. We hebben ons ontwikkeld tot integratiecoaches die streven naar duurzame, volwaardige inpassing in zowel het sociale als het economische leven in Nederland. Dit doen we door te werken aan wederzijds begrip, enerzijds bij de nieuwkomers zelf, anderzijds bij de samenleving.

Team

Abdelaziz

Ik ben Abdelaziz. Ik woon nu in Den Bosch maar kom oorspronkelijk uit Eritrea. Daar was ik Apotheker. Ik spreek Arabisch, Tigrinya, Engels en Nederlands. Naast coachen begeleid ik ook als tolk-bemiddelaar gesprekken tussen nieuwkomers en organisaties.

Abdelaziz

Ihab

Ik ben Ihab Bakir en kom oorspronkelijk uit Syrie. Ik spreek Arabisch, Engels en Nederlands. In Syrie studeerde ik Engels, maar heb vooral veel gewerkt met getraumatiseerde kinderen zowel in Syrie als in Nederland. Toneelspelen is mijn hobby en passie!

Ihab

Khaldoun Alshamli

Ik denk graag met jonge nieuwkomers na over hun toekomst in Nederland. Zelf was ik advocaat in Syrie en heb mij inmiddels verdiept in alle aspecten van radicalisering. Daar geef ik naast coaching extra voorlichting over.

Khaldoun Alshamli

Samah

Ik ben Samah en woon samen met mijn familie in Den Bosch. Naast mijn werk als coach ben ik een pre-bachelor aan het volgen omdat ik studie als een stevige basis voor mijn toekomst zie. Ik begeleid graag jonge mensen die net als ik hier hun weg in moeten vinden. Ik spreek Arabisch, Engels en Nederlands.

Samah

Sami

Ik ben Sami! Ik vind het heerlijk om met jonge mensen te werken. Voel me dan vaak als een grote broer die je steunt, maar ook zegt wat ik fout zie gaan. Ik vind het leuk om met mijn jongeren dingen te ondernemen, er op uit te gaan als dat kan. Naast coachen geef ik ook workshops aan groepen jongeren.

Sami

Meer informatie? Contactgegevens?

Wilt u gebruik maken van een van onze diensten dan overleggen we graag over onze mogelijkheden en kosten. Neem gerust contact met ons op.

Samenwerkende partners

Oranjefonds, Divers, KW1C, WeenerXL, Vluchtelingenwerk, Vrienden van Samah, Humanitas, Ismes, Citytrainers en vele anderen.

Wij zijn Abdelaziz, Sami, Robel, Selamawit, Samah, Asmait, Khaldoun, Ihab en Mazen. Wij komen uit Syrië en Eritrea. Wij zijn meer dan vluchtelingen!

’s-Hertogenbosch

info@morethanrefugees.com